องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมีร่วมงานสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2566

27 พ.ย. 2023 13:00:00 กิจกรรมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมี อบต.หนองหมี 26
วันที่ 27 พฤศจิกายน 2566          องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมี โดย นายอนุชา เรืองอมรวิวัฒน์ นายอำเภอราษีไศล ได้เป็นประธานเปิดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2566 โดยมีนา...

การประชุมเสวนาขับเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ 2567

27 ต.ค. 2023 12:14:26 กิจกรรมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมี อบต.หนองหมี 115
วันที่ 27 ตุลาคม 2566              องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมี โดย นายศักดิ์สิทธิ์ ไม้งาม นายกอบต.หนองหมี ได้มอบหมายให้ นายวิชัย พลรักษ์ รองนายก อบต.หนองหมี แล...

ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

23 ต.ค. 2023 09:00:00 กิจกรรมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมี อบต.หนองหมี 96
วันที่ 23 ตุลาคม 2566         เวลา 08.45 น. นายศักดิ์สิทธิ์    ไม้งาม  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมี มอบหมายให้ นายยันต์   อ่อนศรี  รองนายกองค์กา...

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมี พร้อมด้วย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล อสม. ลงพื้นที่พ่นหมอกควันยุงลาย ม.1 - ม.18

16 ต.ค. 2023 15:00:00 กิจกรรมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมี อบต.หนองหมี 86
วันที่ 9 -16 ตุลาคม 2566           องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมี โดย นายศักดิ์สิทธิ์ ไม้งาม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมี มอบหมายให้ ผช.เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธาร...

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมี จัดกิจกรรมตามโครงการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัยด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น

14 ก.ย. 2023 10:30:00 กิจกรรมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมี อบต.หนองหมี 101
วันที่ 11-14 กันยายน 2566                องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมี โดยนายศักดิ์สิทธิ์ ไม้งาม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมี มอบหมายให้กองการศึกษา ศา...

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมี ร่วมโครงการพัฒนาพื้นที่บรูณาการส่งเสริมทักษะสมอง EF เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดตั้งแต่ปฐมวัยระยะที่ 2 ณ ห้องประชุมโรงเรียนราษีไศล อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ

8 ก.ย. 2023 13:40:00 กิจกรรมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมี อบต.หนองหมี 102
วันที่ 8 กันยายน 2566             องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมี โดยนายศักดิ์สิทธิ์ ไม้งาม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมี มอบหมายให้ นายยันต์ อ่อนศรี รองนายกองค์กา...

กิจกรรมประชุมชี้แจงแนวทางการขอรับงบประมาณสนับสนุนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2567

23 ส.ค. 2023 09:00:00 กิจกรรมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมี อบต.หนองหมี 130
วันที่ 23 สิงหาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมี โดย นายศักดิ์สิทธิ์ ไม้งาม นายก อบต.หนองหมี มอบหมายให้ นายยันต์ อ่อนศรี รองนายก อบต.หนองหมี หัวหน้าส่วนราชการประชุมร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภา...

ย้ายท่อน้ำประปา บ้านหนองหนาคู ม.7 และ ซ่อมแซมไฟฟ้า บ้านหนองหมี ม.1

17 ส.ค. 2023 08:56:55 กิจกรรมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมี อบต.หนองหมี 105
วันที่ 16 สิงหาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมี โดย นายศักดิ์สิทธิ์ ไม้งาม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมี มอบหมายให้กองช่างลงพื้นที่ ย้ายท่อน้ำประปา บ้านหนองหนาคู ม.7 และ ซ่อมแซมไฟฟ้า บ้านห...

พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

12 ส.ค. 2023 09:00:00 กิจกรรมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมี อบต.หนองหมี 94
วันที่ 12 สิงหาคม 2566 องค์​การบริหาร​ส่วนตำบล​หนองหมี ​ ได้เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ หอ...

โครงการสร้าง ซ่อมแซมบ้านให้แก่ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ และผู้ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อน

9 ส.ค. 2023 09:00:00 กิจกรรมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมี อบต.หนองหมี 140
วันที่ 9 สิงหาคม 2566 นายสำรวย เกษกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานมอบบ้านตามโครงการสร้าง/ซ่อมแซมบ้านให้แก่ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ และผู้ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อนเฉลิมพระเกียรติส...

โครงการ "พัฒนาพื้นที่บูรณาการส่งเสริม ทักษะสมอง EF เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดตั้งแต่ปฐมวัย ระยะที่ 2"

4 ส.ค. 2023 09:00:00 กิจกรรมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมี อบต.หนองหมี 80
วันที่ 4 สิงหาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมี จัดทำโครงการพัฒนาทักษะและการจัดทำสื่อการเรียนการสอน ด้าน EF และพัฒนาการ 4 ด้านในเด็กปฐมวัย และกิจกรรม Open Class โครงการ "พัฒนาพื้นที่บ...

การประชุมสภา องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมี สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2566 ครั้งที่ 1

3 ส.ค. 2023 09:00:00 กิจกรรมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมี อบต.หนองหมี 100
การประชุมสภา องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมี สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2566 ครั้งที่ 1 วันที่ 3 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566

พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566

28 ก.ค. 2023 16:00:00 กิจกรรมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมี อบต.หนองหมี 88
วันที่ 28 กรกฎาคม 2566        เวลา 10.00 น. นายวสันต์ ระดมเล็ก ปลัดอำเภอรักษาราชการแทนนายอำเภอราษีไศล ประธานในพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่มและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล...

กิจกรรมตามโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งหมู่บ้านยั่งยืน (Sustainable Village) เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา

7 ก.ค. 2023 13:00:00 กิจกรรมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมี อบต.หนองหมี 93
        เวลา 08.00 น.  นายวสันต์ ระดมเล็ก ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง รักษาราชการแทนนายอำเภอราษีไศล พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการอำเภอราษีไศล, นายศักดิ์สิทธิ์ ไม้...

โครงการทำนาดำแบบโบราณสืบสานวัตกรรม ประจำปี 2566 ณ โรงเรียนบ้านดอนไม้งาม

4 ก.ค. 2023 16:28:34 กิจกรรมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมี อบต.หนองหมี 87
วันที่ 4 กรกฎาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมี ร่วมกับ โรงเรียนบ้านดอนไม้งาม นำโดยนายศักดิ์สิทธิ์ ไม้งาม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมี นางนุชรา นรสาร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนไม้งาม พร้อม...

ร่วมกิจกรรมรณรงค์โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก Change For Good

29 มิ.ย. 2023 09:00:00 กิจกรรมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมี อบต.หนองหมี 100
วันที่ 29 มิถุนายน 2566 นายศักดิ์สิทธิ์ ไม้งาม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมี มอบหมายให้ นายเลิศศิลป์ นามวงษ์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมกับ พนักงานเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมี...

กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด

26 มิ.ย. 2023 09:00:00 กิจกรรมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมี อบต.หนองหมี 105
วันที่ 26 มิถุนายน 2566  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมี ร่วมกับ โรงเรียนบ้านดอนไม้งาม นำโดย นายศักดิ์สิทธิ์ ไม้งาม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมี ได้จัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด โดยเดินรณร...

การประชุมประชาคมท้องถิ่น ระดับตำบล ร่วมกับสัดส่วนประชาคมท้องถิ่น ตำบลหนองหมี เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570 ) เพิ่มเติมครั้งที่  2/2566

23 มิ.ย. 2023 15:35:00 กิจกรรมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมี อบต.หนองหมี 76
วันที่  23 มิถุนายน 2566 เวลา 09.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมี  นำโดย  นายศักดิ์สิทธิ์  ไม้งาม  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมี ในนามประธานคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริห...

จัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ

9 มิ.ย. 2023 09:00:00 กิจกรรมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมี อบต.หนองหมี 114
วันที่ 9 มิถุนายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมีร่วมกับ โรงเรียนเบญจประชาสรรค์ จัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ณ โรงเรียนเบญจประชาสรรค์

จัดอบรมให้ความรู้แก่ครูและนักเรียนเกี่ยวกับป้องกันอัคคีภัยในสถานศึกษา

7 มิ.ย. 2023 09:00:00 กิจกรรมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมี อบต.หนองหมี 107
วันที่ 7 มิถุนายน 2566  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมี จัดอบรมให้ความรู้แก่ครูและนักเรียนเกี่ยวกับป้องกันอัคคีภัยในสถานศึกษา ณ โรงเรียนบ้านดอนไม้งาม เพื่อให้ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้อ...