งานสืบสานประเพณีลอยกระทงองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมี ประจำปี 2565 ณ ห้วยคึกฤทธิ์ ตำบลหนองหมี อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ

9 พ.ย. 2022 16:21:36 ข่าวสารประจำปีงบประมาณ 2565 อบต.หนองหมี 160
วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมี ซึ่งนำโดยนายศักดิ์สิทธิ์  ไม้งาม  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล สมาชิกสภาองค์การ...

ประชุมสภา อบต.หนองหมี สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2565 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565

27 ต.ค. 2022 18:08:41 ข่าวสารประจำปีงบประมาณ 2565 อบต.หนองหมี 185
วันที่ 27 ตุลาคม 2565 สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมี ร่วมประชุมสภา อบต.หนองหมี สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2565 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 และมอบเงินเยียวยาผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (วาตภัยประจำปีงบประมา...

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมี ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม 2565

23 ต.ค. 2022 13:44:19 ข่าวสารประจำปีงบประมาณ 2565 อบต.หนองหมี 179
วันนี้ 23 ตุลาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมี ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม 2565 ณ ลานหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอม...

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมี ขอรายสถานการณ์น้ำท่วมในเขตตำบลและภารกิจกองช่าง

6 ต.ค. 2022 14:40:58 ข่าวสารประจำปีงบประมาณ 2565 อบต.หนองหมี 218
วันที่ 6 ตุลาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมี ขอรายสถานการณ์น้ำท่วมในเขตตำบลและภารกิจกองช่าง ดังนี้ 1.เส้นห้วยคุ้มทิศตะวันออกและทิศตะวันตกน้ำจากแม่น้ำมูลได้ทะลักและเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆจึงทำให...

ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ณ วัดบ้านหัวดง ต.หนองหมี อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ

16 ก.ย. 2022 11:29:08 ข่าวสารประจำปีงบประมาณ 2565 อบต.หนองหมี 183
วันที่ 16 กันยายน 2565 นายศักดิ์สิทธิ์ ไม้งาม นายองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมี พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล และประชาชน  ร่วมทำบุญตักบา...

โครงการทำนาอินทรีย์วิถีพอเพียง ณ โรงเรียนบ้านดอนไม้งาม

11 ก.ค. 2022 14:47:20 ข่าวสารประจำปีงบประมาณ 2565 อบต.หนองหมี 224
วันที่ 11 กรกฎาคม 2565 นายศักดิ์สิทธิ์  ไม้งาม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมี พร้อมด้วยพนักงานส่วนตำบล คณะกรรมการสถานศึกษาและผู้นำชุมชนบ้านดอนไม้งาม ร่วมกิจกรรม โครงการทำนาอินทรีย์วิถีพอเพียง...

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมี พร้อมด้วยพนักงานส่วนตำบล สมาชิก อบต. ,อสม. ได้ลงพื้นที่พ่นหมอกควันป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก ในเขตตำบลหนองหมี

17 มิ.ย. 2022 14:38:58 ข่าวสารประจำปีงบประมาณ 2565 อบต.หนองหมี 284
วันที่ 14-17 มิถุนายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมี พร้อมด้วยพนักงานส่วนตำบล สมาชิก อบต. ,อสม. ได้ลงพื้นที่พ่นหมอกควันป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก ในเขตตำบลหนองหมี เพื่อทำลายแหล่งเพาะพันธ์ยุงลายที...

ผู้นำฝ่ายท้องที่ท้องถิ่นร่วมมอบบ้านแก่ผู้ยากจน ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ให้มีบ้านที่มั่นคงแข็งแรงน่าอยู่อาศัย ภายใต้โครงการ "เฮือนดีๆ ศรีสะเกษ ไม่ทิ้งกัน"

12 พ.ค. 2022 10:48:00 ข่าวสารประจำปีงบประมาณ 2565 อบต.หนองหมี 172
วันที่ 11 พ.ค 65 เวลา 13.30 นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ได้นำส่วนราชการ คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด ผู้นำฝ่ายท้องที่ท้องถิ่นร่วมมอบบ้านแก่ผู้ยากจน ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ให้มีบ้านที่...

โครงการส่งเสริมกระบวนการสร้างแรงจูงใจด้านการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และพิธีมอบเกียรติบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ระดับปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2564

28 มี.ค. 2022 16:00:00 ข่าวสารประจำปีงบประมาณ 2565 อบต.หนองหมี 151
วันที่ 28 มีนาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมี โดยกองการศึกษา และศูนย์พัฒนาเด็กตำบลหนองหมี จัดโครงการส่งเสริมกระบวนการสร้างแรงจูงใจด้านการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และพิธีมอบเกียรติบัตรผู้สำเร็จ...

วมพิธีพระราชทานพระครูปทุมสิริคุณ (บัวลา ปญฺญาธีโร) อดีตเจ้าคณะตำบลหนองหมี และอดีตเจ้าอาวาสวัดหัวดง ณ วัดหัวดง ต.หนองหมี อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ

16 มี.ค. 2022 17:45:00 ข่าวสารประจำปีงบประมาณ 2565 อบต.หนองหมี 205
วันที่ 15 มีนาคม 2565 นายศักดิ์สิทธิ์ ไม้งาม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมี พร้อมด้วยพนักงานส่วนตำบล ได้ร่วมพิธีพระราชทานพระครูปทุมสิริคุณ (บัวลา ปญฺญาธีโร) อดีตเจ้าคณะตำบลหนองหมี และอดีตเจ้าอ...

ลงพื้นที่ในเขตพื้นที่ตำบลหนองหมี เยี่ยมบ้าน ให้กำลังใจ รวมทั้งให้การช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง ผู้ด้อยโอกาศทางสังคม เพื่อให้การช่วยเหลือและพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางให้ครอบคลุมทุกมิติ

3 ก.พ. 2022 09:00:00 ข่าวสารประจำปีงบประมาณ 2565 อบต.หนองหมี 164
วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 องค์การบริหารส่งนตำบลหนองหมีร่วมกับเจ้าหน้าที่พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ ได้ลงพื้นที่ในเขตพื้นที่ตำบลหนองหมี เยี่ยมบ้าน ให้กำลังใจ รวมทั้งให้การช่วย...

ลงพื้นที่จัดสถานที่ศูนย์พักคอยเพื่อเตรียมความพร้อมกับการแพร่ระบาด #โควิด19 โดยใช้ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจชุมชน เป็นที่กักตัว ณ บ้านหัวดง ต.หนองหมี อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ

19 ม.ค. 2022 09:00:00 ข่าวสารประจำปีงบประมาณ 2565 อบต.หนองหมี 151
วันที่ 19 มกราคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมี นายศักดิ์สิทธิ์ ไม้งาม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมี ได้มอบหมายให้พนักงานส่วนตำบล พร้อมด้วยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ลงพื้นที่จัดสถานที่ศูนย์พ...