ตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment: LPA) ประจำปี 2566

14 ก.ค. 2023 09:00:00 Local Performance Assessment (LPA) อบต.หนองหมี 159
วันศุกร์ ที่ 14 กรกฎาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมี รับการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment: LPA) ประจำปี 2566 ซึ่งเป็นการประเมินผลการปฏิบัติราช...