23 ต.ค. 2023 09:00:00 กิจกรรมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมี อบต.หนองหมี 95


วันที่ 23 ตุลาคม 2566
        เวลา 08.45 น. นายศักดิ์สิทธิ์    ไม้งาม  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมี มอบหมายให้ นายยันต์   อ่อนศรี  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล นำคณะหัวหน้าส่วนราชการ ผู้อำนวยการกอง พร้อมด้วย พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  ณ ลานหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ว่าการอำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ