ท่านสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนทุจริต ถึงองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมีได้โดย
  1. เขียนคำร้องที่ศูนย์รับร้องเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมี อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ
  2. ส่งเรื่องร้องเรียนมียัง Facebook แฟนเพจองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมี
  3. ทางโทรศัพท์ 045 813 049 (วันและเวลาราชการ 08.30น - 16.30น)
  4. ผ่านทางเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมี โดยกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มด้านล่าง