องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมี
ตำบลหนองหมี อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ
Tel: 045 813 049
Fax: 045-613-049
E-Mail: [email protected]
นายศักดิ์สิทธิ์ ไม้งาม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมี โทร. 092-927-2511
นายยันต์ อ่อนศรี รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมี โทร. 085-768-8575
นายวิชัย พลรักษ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมี โทร. 090-374-6574
นายประภาส ขันแก้ว เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมี โทร. 099-021-4294

ส่งข้อความการติดต่อ

แผนที่ตั้ง

LINE