ประชุมหารือเกี่ยวกับมาตรการควบคุมพื้นที่และปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19

27 เม.ย. 2021 09:00:00 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ อบต.หนองหมี 75
วันที่ 27 เมษายน 2564 นายกอบต.หนองหมี,กำนันตำบลหนองหมี,ผอ.รพสต.หนองหมี,หัวหน้าส่วนราชการต่างๆและผู้นำชุมชน ได้เข้าร่วมประชุมหารือเกี่ยวกับมาตรการควบคุมพื้นที่และการปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดข...