การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

16 ม.ค. 2024 11:19:07 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ อบต.หนองหมี 392
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมี ขอเชิญทุกท่าน เป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567...

ขอเชิญประชาชนในตำบลหนองหมี ร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2566

23 พ.ย. 2023 09:00:00 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ อบต.หนองหมี 249
     ขอเชิญประชาชนในตำบลหนองหมี และประชาชนตำบลใกล้เคียง ร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2566 ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 ณ บ้านแสนแก้ว หัวยคึกฤทธิ์ ต.หนองหมี อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ เ...

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมี ขอเชิญทุกท่านร่วมกด Like กด Share ภาพการจัดนิทรรศการ “ซุ้มประดับไฟ” ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมี

6 พ.ย. 2023 08:30:14 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ อบต.หนองหมี 174
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมี          ขอเชิญทุกท่านร่วมกด Like กด Share ภาพการจัดนิทรรศการ “ซุ้มประดับไฟ” ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมี สามารถกด Like ก...