ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง e-GP

ไม่พบผลลัพธ์
ไม่พบผลลัพธ์
ไม่พบผลลัพธ์
ไม่พบผลลัพธ์
แสดง 1 ถึง 20 จาก 276 ผลลัพธ์
ไม่พบผลลัพธ์
แสดง 1 ถึง 20 จาก 24 ผลลัพธ์
  • จ้างโครงการเสริมผิวถนนคันดินลงลูกรัง บ้านโนนเจริญ หมู่ ๑๗ เส้นดอนปู่ตาหนองเอก ปริมาณงาน ผิวจราจร ลูกรัง ช่วงที่ ๑ กว้าง ๒.๕๐ ม. ยาว ๙๕.๐๐ ม. ช่วงที่ ๒ กว้าง ๒.๕๐ ม. ยาว ๑๒๕.๐๐ ม.ระยะทางรวม ๒๒๐.๐๐ ม. หรือมีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า ๔๖.๑๑ ลบ.ม. (ตามแบบที่ อบต.หนองหมีกำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เมื่อ 19 พ.ค. 2022
  • วัสดุก่อสร้างในการดำเนินงานปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษให้คนพิการในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมี จำนวน ๑ ราย คือ นายวีระชัย จิตรมั่น อายุ ๒๘ บ้านเลขที่ ๒๘ หมู่ที่ ๓ ต.หนองหมี อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ ประเภทความพิการทางการเคลื่อนไหว หรือร่างกาย เมื่อ 8 ก.ค. 2021
  • ไม่พบผลลัพธ์
    ไม่พบผลลัพธ์